BEZPŁATNY kurs języka specjalistycznego.
Język polski medyczny.

W programie kursu m.in.:

 • części ciała, systemy, organy wewnętrzne,
 • choroby i symptomy,
 • lekarstwa i środki medyczne,
 • osoby związane ze środowiskiem medycznym,
 • miejsca związane ze środowiskiem medycznym,
 • relacja lekarz – pacjent,
 • dokumenty,
 • sytuacje komunikacyjne,
 • rozwijanie umiejętność stosowania wiedzy językowej (gramatyki, słownictwa, ortografii) w działaniach komunikacyjnych.

Rejestracja:
tylko mailowo na adres: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl. W mailu proszę napisać:
– imię i nazwisko
– data urodzenia
– obywatelstwo
– adres e-mail
– numer telefonu kontaktowego

БЕЗКОШТОВНО Спеціальний мовний курс.
Польська медична мова.

Програма курсу включає:

 • частини тіла, системи, внутрішні органи,
 • захворювання та симптоми,
 • ліки та медичні товари,
 • люди, пов’язані з медичним співтовариством,
 • місця, пов’язані з медичним середовищем,
 • відносини лікар-пацієнт,
 • документи,
 • ситуації спілкування,
 • розвиток умінь використовувати лінгвістичні знання (граматику, лексику, орфографію) у комунікаційній діяльності.

Реєстрація:
тільки електронною поштою на адресу: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl. Напишіть, будь ласка:
– ім’я та прізвище
– дата народження
– громадянство
– електронна пошта
– контактний номер телефону

A FREE specialist language course.
Polish medical language.

The course programme includes:

 • body parts,
 • systems,
 • internal organs,
 • diseases and symptoms,
 • medicines and medical products,
 • people connected with the medical environment,
 • places connected with the medical environment,
 • doctor-patient relationship,
 • documents,
 • communicative situations,
 • developing the ability to apply linguistic knowledge (grammar, vocabulary, spelling) in communication activities.

Registration:
via email: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl. Please give your data:
– first and last name
– date of birth
– citizenship
– email address
– contact phone number

Published On: 11/05/2022