Czas trwania: kwiecień 2022 r.
Terminy zajęć:

18 godzin online (3 spotkania po 6×45 min)

spotkania 2.04, 9.04, 23.04 w godz. 10:00 – 14:45 (z przerwą)

oraz 12 godzin e-learning (3 moduły po 4×45 min)

Liczba godzin łącznie: 30 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 6 godzin kurs online + 4 godz. e-learning
Cena: bezpłatny
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie zaświadczenia ukończenia kursu
Charakterystyka kursu:

Program zgodny z opisem kompetencji w języku polskim jako obcym na poszczególnych poziomach biegłości językowej (A1-C2) wg Rozporządzenia w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 2016 r.

Kurs przybliża lektorom różnorodne kwestie związane z egzaminem certyfikatowym z języka polskiego – istotne z perspektywy zdającego. Poruszone zostaną kwestie prawne, organizacyjne oraz językowe dotyczące wszystkich modułów egzaminu: słuchania, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej, pisania, mówienia.

W programie kursu m.in.:

 • zasady rejestracji na egzamin,
 • zakres materiału obowiązującego na egzaminie,
 • zróżnicowanie na poziomy (B1-C2),
 • organizacja egzaminu,
 • konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych,
 • omówienie wszystkich pięciu modułów egzaminu,
 • typy zadań,
 • sposoby oceniania,
 • omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez zdających,
 • znaczenie certyfikatu,
 • wskazanie ćwiczeń przygotowujących do egzaminu.

Moduły e-learningowe będą polegały na przekazaniu materiałów (dokumentów, zestawów ćwiczeń, informacji etc.), z którymi uczestnicy będą zapoznawali się samodzielnie.

Uwagi: Liczba miejsc ograniczona.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl