Terminy kolejnych kursów w roku akademickim 2021/2022 zostały ustalone. Oto najbliższe kursy w semestrze letnim 2022 r.:

 

Kursy semestralne:

– Semestralny kurs języka polskiego (60 godzin lekcyjnych) w terminie od 28.02.2022 do 10.06.2022

– Intensywny semestralny kurs języka polskiego i kultury polskiej (450 godzin lekcyjnych) w terminie od 28.02.2022 do 01.07.2022

 

Kursy przygotowujące do egzaminu certyfikatowego (4 weekendy, 40 godzin lekcyjnych w soboty i niedziele w godzinach ok. 10:00-14:00):

– od 08.01.2022 do 30.01.2022 – poziomy B1 i B2

– od 26.02.2022 do 20.03.2022 – poziomy B1 i C1

– od 21.05.2022 do 12.06.2022 – poziom B1

 

Letnia szkoła języka polskiego (4 tygodnie, 60 godzin lekcyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach ok. 17:00-19:15) w terminie 04.07.2022-29.07.2022

 

Centrum zastrzega sobie prawo do:

– odwołania kursu przed jego rozpoczęciem, ze względu na zbyt małą liczbę uczestników

– zmiany formy kursu ze stacjonarnej na online w przypadku zwiększonego zagrożenia epidemicznego