Kursy intensywne:

– Intensywny roczny kurs języka polskiego i kultury polskiej (900 godzin lekcyjnych) w terminie od 03.10.2022 do 05.07.2023 (16:00-20:15)

– Intensywny semestralny kurs języka polskiego i kultury polskiej (450 godzin lekcyjnych) w terminie od 03.10.2022 do 22.02.2023 r. (16:00-20:15)

Kursy nieintensywne:

– Semestralny kurs języka polskiego (60 godzin lekcyjnych) w terminie od 03.10.2022 do 27.01.2023 r. (17:00-18:30)

Kursy przygotowujące do egzaminu certyfikatowego (4 weekendy, 40 godzin lekcyjnych w soboty i niedziele w godzinach ok. 10:00-14:00):

– od 01.10.2022 do 30.10.2022 (bez zajęć w dniach 08-09.10.2022) – poziomy B1, C1

– od 07.01.2023 do 29.01.2023 – poziomy B1 i B2

– od 11.03.2023 do 02.04.2023 – poziomy B1 i C1

– od 20.05.2023 do 18.06.2023 (bez zajęć w dniach 10-11.06.2023) – poziomy B1 i B2

Letnia szkoła języka polskiego (4 tygodnie, 60 godzin lekcyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach ok. 17:00-19:15) w terminie 03.07.2023-28.07.2023

Centrum zastrzega sobie prawo do:

– odwołania kursu przed jego rozpoczęciem, ze względu na zbyt małą liczbę uczestników

– zmiany formy kursu ze stacjonarnej na online w przypadku zwiększonego zagrożenia epidemicznego