We encourage you to listen to another series of podcasts about art, cuisine, traditions and literature related to Gdańsk and Pomerania – this time in Chinese.

Zachęcamy do wysłuchania kolejnej serii podcastów o sztuce, kulinariach i tradycjach i literaturze związanych z Gdańskiem i Pomorzem – tym razem w języku chińskim.

This program is organized by the National Agency for Academic Exchange (NAWA) and financed by the European Social Fund under the Knowledge Education Development Operational Program (non-competition project entitled “Supporting the institutional capacity of Polish universities through the creation and implementation of international study programs”, Priority Axis III “Higher education for the economy and development”, Measure 3.3. “Internationalization of Polish higher education”).

Program SPINAKER jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”).

电影里的格但斯克. “再見,明天見

GDAŃSK and FILM. “Goodbye, Till Tomorrow”

https://youtu.be/706vxLWrZqk

文艺的格但斯克.卡普钦斯基的文章

GDAŃSK LITERATURE and ART. Journalism and Ryszard Kapuscinski

https://youtu.be/4AO4aEvkrz0

波美拉尼亚的饮食文化.鱼和肉类

CULINARY CULTURE of POMERANIA. Fish and meat dishes

https://youtu.be/ybVew9d20yI

文艺的格但斯克.维斯瓦娃·辛波斯卡 (Wisława Szymborska) 的怀疑论

GDAŃSK LITERATURE and ART. Skepticism and Wislawa Szymborska

https://youtu.be/IF8bvJC03cw

电影里的格但斯克. “瓦文薩(Wałęsa)有希望的人

GDAŃSK and FILM. “Wałęsa Man of Hope”

https://youtu.be/pD9vyQ1lxPw

电影里的格但斯克. 格但斯克与电影的关系

GDAŃSK and FILM. Tri-city and Cinematography

 https://youtu.be/q2k0C264RwY

文艺的格但斯克.赋予社会力量

GDAŃSK LITERATURE and ART. To Empower the Community

https://youtu.be/fthNrKrL6kM

波美拉尼亚的饮食文化.汤和面包

CULINARY CULTURE of POMERANIA. Soups and bread

https://youtu.be/PAsdOg6QA7I

文艺的格但斯克.超越人类的思考

GDAŃSK LITERATURE and ART More Than Human Thinking

https://youtu.be/i0H556_ADsk