Czas trwania: semestr zimowy lub letni roku akademickiego

najbliższy planowany kurs: od 21.02.2022 do 24.06.2022 r.

Terminy zajęć: 5 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie
Liczba godzin łącznie: 450 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 25
Cena: 6900 zł
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie świadectwa ukończenia kursu
Charakterystyka kursu: Kurs jest adresowany do osób, które rozpoczynają naukę języka polskiego i kultury polskiej od podstaw lub ją kontynuują na odpowiednim poziomie (A2, B1, B2, C1, C2) i chcą uczyć się intensywnie od poniedziałku do piątku (5 godzin akademickich dziennie).

Uczestnicy kursu:

  • rozwijają językowe kompetencje komunikacyjne w zakresie różnych sfer życia – prywatnej, edukacyjnej, zawodowej,
  • rozwijają umiejętność stosowania wiedzy językowej (gramatyki, słownictwa, ortografii) w działaniach komunikacyjnych,
  • zdobywają umiejętność wyboru odpowiedniego sposobu działania dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności komunikacji językowej,
  • przyswajają określone wiadomości na temat Polski i polskiej kultury.

Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym znajomość języka polskiego na opanowanym poziomie zaawansowania.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Po ukończeniu kursu słuchacz rozumie teksty pisane i wypowiedzi ustne, potrafi komunikować się w sytuacjach codziennych, prowadzić rozmowę i brać udział w dyskusji.

Uwagi: Kurs stacjonarny lub kurs online