Czas trwania:

Semestr zimowy lub letni roku akademickiego (październik-styczeń lub luty/marzec-czerwiec)

Najbliższy kurs: od 10.2022 do 01.2023 r.

Terminy zajęć: 5 razy w tygodniu (dni robocze) po 5 godzin lekcyjnych dziennie
Liczba godzin łącznie: 450 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 25
Cena: 8000 zł jednorazowo lub 4 raty miesięczne po 2000 zł (cena w roku akademickim 2022/2023)
Cena obejmuje: Zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, świadectwo ukończenia kursu (przy obecności na min. 70% lekcji) / świadectwo poziomu językowego (po zdaniu egzaminu końcowego)
Charakterystyka kursu:

Kurs jest adresowany do osób, które rozpoczynają naukę języka polskiego i kultury polskiej od podstaw lub ją kontynuują na odpowiednim poziomie (A2, B1, B2, C1, C2) i chcą uczyć się intensywnie od poniedziałku do piątku (5 godzin akademickich dziennie).

Uczestnicy kursu:

  • rozwijają językowe kompetencje komunikacyjne w zakresie różnych sfer życia – prywatnej, edukacyjnej, zawodowej,
  • rozwijają umiejętność stosowania wiedzy językowej (gramatyki, słownictwa, ortografii) w działaniach komunikacyjnych,
  • zdobywają umiejętność wyboru odpowiedniego sposobu działania dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności komunikacji językowej,
  • przyswajają określone wiadomości na temat Polski i polskiej kultury.

Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym znajomość języka polskiego na opanowanym poziomie zaawansowania.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Po ukończeniu kursu słuchacz rozumie teksty pisane i wypowiedzi ustne, potrafi komunikować się w sytuacjach codziennych, prowadzić rozmowę i brać udział w dyskusji.

Uwagi:

Główna forma kursu: stacjonarna. Kurs online może zostać otwarty dla min. 4 uczestników.

Uczestnicy kursu mogą otrzymać zakwaterowanie w domu studenckim Uniwersytetu dla studentów zagranicznych (pokoje dwuosobowe). Wniosek w tej sprawie należy przesłać mailowo najpóźniej do połowy września.