Uroczystość zakończenia studiów na Uniwersytecie Gdańskim dla studentów z Harbinu

25.06.2021 r. studenci z Harbinu uroczyście zakończyli etap studiów licencjackich w Polsce. Przyszłym licencjatom suplementy do dyplomu wręczył prorektor ds. innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczymna Uniwersytecie Gdańskim, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski oraz prodziekan ds. studenckich na Wydziale Filologicznym UG, dr Grzegorz Kotłowski. 

Studenci i nauczycieli dziękowali sobie wzajemnie za wspólnie spędzony czas i spotkanie na ścieżce edukacyjnej.

Studenci z Harbinu przedstawili również program artystyczny, śpiewali po chińsku i po polsku.

Wycieczka na Hel

Studenci z Chin w roku akademickim 2020/2021 nie mieli takich możliwości poznawania Polski, jak ich poprzednicy, którzy studiowali wcześniej na Uniwersytecie Gdańskim . Po całorocznej nauce online i pełnej izolacji w końcu mogli zobaczyć kawałek kraju, w którym przeżyli ostatnie 2 lata. Wycieczkę zorganizowały dr Jolanta Laskowska i dr Irena Chawrilska. Podróż z Gdańska na Hel odbyła się statkiem Onyx. Po ponad dwugodzinnym rejsie dotarliśmy do tętniącego już gwarem turystycznym Helu. Tam wypożyczyliśmy rowery i rozpoczęliśmy zwiedzanie półwyspu. Pogoda dopisywała, ale po rocznym bezruchu brakowało jednak kondycji. Zwiedziliśmy Hel, Juratę i Jastarnię. Z ambitnych planów dojechania do Władysławowa musieliśmy jednak zrezygnować, bo zabrakło czasu i sił. Z Jastarni do Gdańska wróciliśmy pociągiem, uciekając w sama porę przed deszczem. Mamy nadzieję, że studenci z Harbinu będą mile wspominać podróż na koniec Polski.