Czas trwania: kilka tygodni przed planowanym egzaminem certyfikatowym zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych https://certyfikatpolski.pl/terminy-egzaminow/

najbliższy kurs: od 08.01.2022 do 30.01.2022 r.

Terminy zajęć: 2 razy w tygodniu po 5 godzin lekcyjnych dziennie (soboty i niedziele)
Liczba godzin łącznie: 40 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 10
Cena: 800 zł
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie świadectwa ukończenia kursu
Charakterystyka kursu: Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych lektorów z dużym oświadczeniem pracy w komisji egzaminacyjnej w grupach na różnych poziomach zaawansowania (B1, B2, C1, C2). Wśród naszych prowadzących są także autorzy zadań, które pojawiają się w arkuszach egzaminacyjnych.  

Podczas kursu ćwiczymy wszystkie umiejętności wymagane na egzaminie certyfikatowym: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, pisanie i mówienie. Szczególny nacisk kładziemy na utrwalenie wiadomości z zakresu poprawności gramatycznej. 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu wszyscy kursanci traktowani są w sposób indywidualny. Mała liczba uczestników sprzyja także miłej atmosferze, ważnej zwłaszcza dla osób nieśmiałych i niepewnych swoich umiejętności.

Uczestnicy kursu przygotowującego do egzaminu mają okazję do gruntownego powtórzenia wszystkich istotnych wiadomości. Co ważne, uzyskują także wiele innych istotnych informacji, m.in. na temat przebiegu egzaminu, typów zadań egzaminacyjnych lub najczęstszych błędów popełnianych przez zdających.

Uwagi: Kurs stacjonarny lub kurs online.