Czas trwania:

Kilka tygodni przed planowanym egzaminem certyfikatowym zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych https://certyfikatpolski.pl/terminy-egzaminow/

Najbliższy kurs planowany od 08.10.2022 do 30.10.2022 r.

Terminy zajęć: 2 razy w tygodniu po 5 godzin lekcyjnych dziennie (soboty i niedziele, ok. 10:00-14:00)
Liczba godzin łącznie: 40 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 10
Cena: 900 zł (cena w roku akademickim 2022/2023)
Cena obejmuje: zajęcia, materiały dydaktyczne
Charakterystyka kursu:

Kurs jest przeznaczony dla osób zarejestrowanych na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. 

Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych lektorów z dużym oświadczeniem pracy w komisji egzaminacyjnej w grupach na różnych poziomach zaawansowania (B1, B2, C1, C2). Wśród naszych prowadzących są także autorzy zadań, które pojawiają się w arkuszach egzaminacyjnych.  

Podczas kursu ćwiczymy wszystkie umiejętności wymagane na egzaminie certyfikatowym: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, pisanie i mówienie. Szczególny nacisk kładziemy na utrwalenie wiadomości z zakresu poprawności gramatycznej. 

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu wszyscy kursanci traktowani są w sposób indywidualny. Mała liczba uczestników sprzyja także miłej atmosferze, ważnej zwłaszcza dla osób nieśmiałych i niepewnych swoich umiejętności.

Uczestnicy kursu przygotowującego do egzaminu mają okazję do gruntownego powtórzenia wszystkich istotnych wiadomości. Co ważne, uzyskują także wiele innych istotnych informacji, m.in. na temat przebiegu egzaminu, typów zadań egzaminacyjnych lub najczęstszych błędów popełnianych przez zdających.

Uwagi: Kurs stacjonarny lub online