“GlottoTalk” to cykl spotkań z naukowcami i ekspertami specjalizującymi się w badaniach z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Raz w miesiącu Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG zaprasza do wysłuchania wystąpienia poświęconego aktualnym zagadnieniom dotyczącym nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w Polsce i w świecie, a także zachęca do wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej poruszanego tematu. Spotkania w ramach cyklu “GlottoTalk” są okazją do wspólnej refleksji nad funkcjonowaniem glottodydaktyki jako autonomicznej dziedziny nauki, jak też nad wyzwaniami, które stoją przed nauczycielami języka polskiego jako obcego w ich codziennej pracy.

Spotkania w ramach cyklu “GlottoTalk”:

1. Prof. dr hab. Przemysław E. Gębal (Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański). Temat wystąpienia: “Glottodydaktyka jako integrująca koncepcja badawcza. Współczesne (metodologiczne) kierunki rozwoju badań nad uczeniem się i nauczaniem języków”.

2. Dr Jacopo Saturno (Università degli Studi di Bergamo). Temat wystąpienia: “Transfer i uniwersalne tendencje w nabywaniu JPjO przez Słowian wschodnich”.

3. Mgr Aleksandra Dobke, mgr Agnieszka Litwa-Kozłowska. Temat wystąpienia: “Uczeń z doświadczeniem migracji w świecie lektur”.

Cykl „Język na ulicy” to seria krótkich filmów, w których w zabawny i przystępny sposób przybliżamy polski język potoczny, język młodzieżowy, przedstawiamy popularne frazeologizmy oraz zwroty związane z życiem codziennym Polaków. Kilkuminutowe, humorystyczne lekcje to dobry sposób na to, by podczas podróży tramwajem, w kolejce w sklepie czy w poczekalni u dentysty trochę się rozerwać, poznając przy tym ciekawe zagadnienia związane z językiem polskim.

The “Language in the Street” series is a series of short films in which we present colloquial Polish and youth language in a fun and accessible way, we talk about popular phraseologies and phrases related to the everyday life of Poles. A few minutes of humorous lessons may be a good way to have a little fun while traveling by tram, in a queue in a store or in a dentist’s waiting room – and you can also learn something about interesting issues related to the Polish language.