Cykl „Język na ulicy” to seria krótkich filmów, w których w zabawny i przystępny sposób przybliżamy polski język potoczny, język młodzieżowy, przedstawiamy popularne frazeologizmy oraz zwroty związane z życiem codziennym Polaków. Kilkuminutowe, humorystyczne lekcje to dobry sposób na to, by podczas podróży tramwajem, w kolejce w sklepie czy w poczekalni u dentysty trochę się rozerwać, poznając przy tym ciekawe zagadnienia związane z językiem polskim.

The “Language in the Street” series is a series of short films in which we present colloquial Polish and youth language in a fun and accessible way, we talk about popular phraseologies and phrases related to the everyday life of Poles. A few minutes of humorous lessons may be a good way to have a little fun while traveling by tram, in a queue in a store or in a dentist’s waiting room – and you can also learn something about interesting issues related to the Polish language.