Czas trwania: semestr zimowy lub letni roku akademickiego

najbliższy kurs: od 28.02.2022 do 10.06.2022 r.

Terminy zajęć: 2 razy w tygodniu po 2 godziny
Liczba godzin łącznie: 60 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 4
Cena: 1200 zł
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie świadectwa ukończenia kursu
Charakterystyka kursu: Podstawowy kurs języka polskiego dla osób, którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych.

Plan kursu przewiduje 60 godzin zajęć o charakterze ogólnym, rozwijających wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie, pisanie). Uczestnicy kursu:

  • rozwijają językowe kompetencje komunikacyjne w zakresie różnych sfer życia – prywatnej, edukacyjnej, zawodowej,
  • rozwijają umiejętność stosowania wiedzy językowej (gramatyki, słownictwa, ortografii) w działaniach komunikacyjnych,
  • zdobywają umiejętność wyboru odpowiedniego sposobu działania dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności komunikacji językowej,
  • przyswajają określone wiadomości na temat Polski i polskiej kultury.

Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych lektorów w grupach na różnych poziomach zaawansowania. Dostosowanie programu kursu do potrzeb uczących się oraz zastosowanie adekwatnych metod nauczania ułatwiają osobom początkującym szybkie opanowanie podstaw języka polskiego. Mówimy po polsku już od pierwszych zajęć. Osoby na wyższych poziomach znajomości języka polskiego rozwijają znajomość języka mówionego i pisanego w zależności od indywidualnych potrzeb.

Uwagi: Kurs stacjonarny lub kurs online.