Czas trwania:

Semestr zimowy lub letni roku akademickiego (październik-styczeń lub luty/marzec-czerwiec)

Najbliższy kurs: od 10.2022 do 01.2023 r.

Terminy zajęć: 2 dni robocze w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
Liczba godzin łącznie: 60 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 4
Cena: 1400 zł jednorazowo lub 4 raty miesięczne po 350 zł (cena w roku akademickim 2022/2023)
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, świadectwo ukończenia kursu (przy obecności na min. 70% lekcji)
Charakterystyka kursu:

Podstawowy kurs języka polskiego dla osób, którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych.

Plan kursu przewiduje 60 godzin zajęć o charakterze ogólnym, rozwijających wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie, pisanie). Uczestnicy kursu:

  • rozwijają językowe kompetencje komunikacyjne w zakresie różnych sfer życia – prywatnej, edukacyjnej, zawodowej,
  • rozwijają umiejętność stosowania wiedzy językowej (gramatyki, słownictwa, ortografii) w działaniach komunikacyjnych,
  • zdobywają umiejętność wyboru odpowiedniego sposobu działania dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności komunikacji językowej,
  • przyswajają określone wiadomości na temat Polski i polskiej kultury.

Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych lektorów w grupach na różnych poziomach zaawansowania. Dostosowanie programu kursu do potrzeb uczących się oraz zastosowanie adekwatnych metod nauczania ułatwiają osobom początkującym szybkie opanowanie podstaw języka polskiego. Mówimy po polsku już od pierwszych zajęć. Osoby na wyższych poziomach znajomości języka polskiego rozwijają znajomość języka mówionego i pisanego w zależności od indywidualnych potrzeb.

Uwagi:

Kurs stacjonarny lub online.

Uczestnikom kursu nie zapewniamy miejsca w domu studenckim.