Egzaminy certyfikatowe w 2023 r. odbywają się w czterech terminach:

  • 05-06.02.2023 (niedziela-poniedziałek) – poziom B1 i B2  – rejestracja zakończona

  • 15-16.04.2023 (sobota-niedziela) – poziom B1, C1 – rejestracja zakończona.

  • 24-25.06.2023 (sobota-niedziela) – poziom B1, B2 – rejestracja zakończona.

  • 18-19.11.2023 (sobota-niedziela) – poziom B1, C1 – rejestracja zakończona.

Na każdy egzamin rejestracja prowadzona jest osobno i zaczyna się nie wcześniej niż 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

Rejestracja odbywa się za pomocą niniejszego formularza rejestracyjnego (link jest aktywny tylko w czasie trwania rejestracji).

Rejestracja na egzamin 05-06.02.2023 rozpoczęła się 05.12.2022 i zakończyła 31.12.2022.

Rejestracja na egzamin 15-16.04.2023 rozpoczęła się 16.02.2023 i zakończyła 10.03.2023.

Rejestracja na egzamin 24-25.06.2023 rozpoczęła się 24.04.2023 i zakończyła 22.05.2023.

Rejestracja na egzamin 18-19.11.2023 rozpoczęła się 18.09.2023 i zakończyła 20.09.2023.

Etapy rejestracji:

0
Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego powyżej (prosimy wypełnić go uważnie; błąd w adresie email uniemożliwi dalszą komunikację). Prosimy nie rejestrować się dwa razy. Zakończenie wypełniania formularza jest równoznaczne z wpisem na listę uczestników – do zakończenia rejestracji wymagany jest już tylko przelew opłaty.
0
Opłata za egzamin. Przelew należy wykonać w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego. Instrukcja do przelewu znajduje się poniżej. Nie trzeba przesyłać potwierdzeń przelewu.
0
Potwierdzenie rejestracji. W terminie do 7 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego wyślemy maila ze skrzynki polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl z potwierdzeniem uiszczenia opłaty i zakończenia rejestracji na egzamin bądź z informacją o niedokonaniu rejestracji – w przypadku osób, które nie uiściły opłaty. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.
0
Ostateczne zamknięcie listy uczestników oraz wysłanie zaproszeń na egzamin (drogą mailową) wraz ze szczegółowymi informacjami – na ok. 1 miesiąc przed planowanym terminem egzaminu.

Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemicznym i obowiązującymi zarządzeniami rejestracja i egzamin mogą zostać odwołane w każdym momencie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie internetowej i Facebooku oraz korespondencję mailową (również folder spam).

Osoby mające specjalne potrzeby (niepełnosprawni, chorzy lub niesprawni czasowo, osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się) mogą je zgłaszać, załączając odpowiednią dokumentację, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. W sytuacjach losowych zaświadczenie o stanie zdrowia może być dostarczone w terminie późniejszym. Szczegółowe informacje: https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/.

 Kto może zdawać egzamin?
Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

 

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport, polski dowód osobisty lub karta pobytu.

 Miejsce egzaminu: 
Wydział Filologiczny, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 / ul. Wita Stwosza 51

Cena egzaminu (dla płatności realizowanych we wrześniu 2023 r.):

B1, B2

670,26 zł
  • (150 euro)

C1

804,31 zł
  • (180 euro)

Wydanie certyfikatu: 89,37 zł (20 EUR)

Łączna opłata za egzamin i certyfikat:

B1, B2: 759,63 zł (150+20 EUR)

C1: 893,68 (180+20 EUR)

kurs EUR = 4,4684 (średni kurs NBP z dnia 31.08.2023 r.)

Wpłaty za egzamin należy dokonać jednorazowo w dniu rejestracji, w złotych polskich, na rzecz:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

numer konta: 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813

(dla wpłat z zagranicy: PL 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813, kod swift: WBKPPLPP)

Tytułem „imię, nazwisko, egzamin, poziom egzaminu” (przykład: „Jan Kowalski egzamin B1”).

Opłatę za certyfikat można uiścić w terminie późniejszym. Ze względów praktycznych prosimy jednak o przelanie obu opłat razem.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu przesyłamy na miesiąc przed egzaminem tylko do osób, które uiściły opłatę za egzamin.

Nie rezerwujemy noclegów dla uczestników egzaminu.