Egzaminy certyfikatowe w 2024 r. odbywają się w czterech terminach:

 • 04-05.02.2024 (niedziela-poniedziałek) – poziom B1, B2 – rejestracja zakończona.

 • 20-21.04.2024 (sobota-niedziela) – poziom B1, C1 – rejestracja zakończona.

 • 22-23.06.2024 (sobota-niedziela) – poziom B1, B2 – rejestracja rozpocznie się w dniu 22.04.2024 o godzinie 12:00.

 • 16-17.11.2024 (sobota-niedziela) – poziom B1, C1.

Na każdy egzamin rejestracja prowadzona jest osobno i zaczyna się nie wcześniej niż 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

Rejestracja odbywa się za pomocą niniejszego formularza rejestracyjnego (link jest aktywny tylko w czasie trwania rejestracji).

 • Rejestracja na egzamin 05-06.02.2023 zaczęła się 05.12.2022 i zakończyła 31.12.2022.
 • Rejestracja na egzamin 15-16.04.2023 zaczęła się 16.02.2023 i zakończyła 10.03.2023.
 • Rejestracja na egzamin 24-25.06.2023 zaczęła się 24.04.2023 i zakończyła 22.05.2023.
 • Rejestracja na egzamin 18-19.11.2023 zaczęła się 18.09.2023 i zakończyła 20.09.2023.
 • Rejestracja na egzamin 04-05.02.2024 zaczęła się 04.12.2023 i zakończyła 03.01.2024.
 • Rejestracja na egzamin 20-21.04.2024 zaczęła się 20.02.2024 i zakończyła 04.03.2024.

Etapy rejestracji:

0
Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego powyżej (prosimy wypełnić go uważnie; błąd w adresie email uniemożliwi dalszą komunikację). Prosimy nie rejestrować się dwa razy. Zakończenie wypełniania formularza jest równoznaczne z wpisem na listę uczestników – do zakończenia rejestracji wymagany jest już tylko przelew opłaty.
0
Opłata za egzamin. Przelew należy wykonać w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego. Instrukcja do przelewu znajduje się poniżej. Nie trzeba przesyłać potwierdzeń przelewu.
0
Potwierdzenie rejestracji. W terminie do 7 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego wyślemy maila ze skrzynki polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl z potwierdzeniem uiszczenia opłaty i zakończenia rejestracji na egzamin bądź z informacją o niedokonaniu rejestracji – w przypadku osób, które nie uiściły opłaty. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.
0
Ostateczne zamknięcie listy uczestników oraz wysłanie zaproszeń na egzamin (drogą mailową) wraz ze szczegółowymi informacjami – na ok. 1 miesiąc przed planowanym terminem egzaminu.

Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemicznym i obowiązującymi zarządzeniami rejestracja i egzamin mogą zostać odwołane w każdym momencie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie internetowej i Facebooku oraz korespondencję mailową (również folder spam).

Osoby mające specjalne potrzeby (niepełnosprawni, chorzy lub niesprawni czasowo, osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się) mogą je zgłaszać, załączając odpowiednią dokumentację, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. W sytuacjach losowych zaświadczenie o stanie zdrowia może być dostarczone w terminie późniejszym. Szczegółowe informacje: https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/.

 Kto może zdawać egzamin?
Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

 

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport, polski dowód osobisty lub karta pobytu.

 Miejsce egzaminu: 
Wydział Filologiczny, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 / ul. Wita Stwosza 51

Cena egzaminu (dla płatności realizowanych w kwietniu 2024 r.):

B1, B2

645,14 zł
 • (150 euro)

C1

774,16 zł
 • (180 euro)

Wydanie certyfikatu: 86,02 zł (20 EUR)

Łączna opłata za egzamin i certyfikat:

B1, B2: 731,15 zł (150+20 EUR)

C1: 860,18 (180+20 EUR)

kurs EUR = 4,3009 (średni kurs NBP z dnia 29.03.2024 r.)

Wpłaty za egzamin należy dokonać jednorazowo w dniu rejestracji, w złotych polskich, na rzecz:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

numer konta: 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813

(dla wpłat z zagranicy: PL 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813, kod swift: WBKPPLPP)

Tytułem „imię, nazwisko, egzamin, poziom egzaminu” (przykład: „Jan Kowalski egzamin B1”).

Opłatę za certyfikat można uiścić w terminie późniejszym. Ze względów praktycznych prosimy jednak o przelanie obu opłat razem.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu przesyłamy na miesiąc przed egzaminem tylko do osób, które uiściły opłatę za egzamin.

Nie rezerwujemy noclegów dla uczestników egzaminu.