Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Akademickim Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 6-7 lutego 2022 r.  na poziomach B1 i B2. Rejestracja na egzamin odbędzie się 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00.

 

Egzaminy certyfikatowe w 2022 r. odbędą się w czterech terminach:

  • 06-07.02.2022 – poziom B1 i B2

  • 26-27.03.2022 – poziom B1, C1

  • 25-26.06.2022 – poziom B1, B2

  • 05-06.11.2022 – poziom B1, C1

Na każdy egzamin rejestracja prowadzona jest osobno i zaczyna się nie wcześniej niż 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

Rejestracja odbywa się za pomocą niniejszego formularza rejestracyjnego (link będzie aktywny od momentu rozpoczęcia rejestracji).

Etapy rejestracji:

0
Wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej (prosimy wypełnić go dokładnie!). Na jeden adres mailowy możliwe jest wypełnienie tylko jednego formularza!
0
Automatyczne potwierdzenie o treści: „Dziękujemy za rejestrację na egzamin”, które przyjdzie do Państwa drogą mailową (prosimy sprawdzić folder spam na poczcie).
0
Opłata za egzamin. Proszę zrobić przelew w dniu rejestracji, ponieważ skreślamy uczestnika z listy rejestracyjnej, jeśli nie otrzymamy wpłaty.
0
Wiadomość mailowa z informacjami o egzaminie (miesiąc przed planowanym terminem egzaminu – ok. 22.10.2021).

Uwaga! W związku z sytuacją pandemiczną i obowiązującymi zarządzeniami rejestracja i egzamin mogą zostać odwołane w każdym momencie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie internetowej i Facebooku oraz korespondencję mailową (również folder spam).

W razie wystąpienia nieprzewidzianych trudności technicznych Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do ostatecznej weryfikacji listy osób zarejestrowanych do 17.12.2021. W przypadku zmian na liście Centrum zamieści ogłoszenie na niniejszej stronie oraz powiadomi wszystkie osoby zainteresowane drogą mailową najpóźniej do ww. daty.

 Kto może zdawać egzamin?
Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

 

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:
zgodnie z rozporządzeniem Ministra, na egzamin certyfikatowy należy przynieść ważny paszport oraz inny dokument ze zdjęciem.

 Miejsce egzaminu: 
Wydział Filologiczny, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 / ul. Wita Stwosza 51

 E-mail: 
polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w poniższych przypadkach:

  1. a) co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 100% opłaty za egzamin;
  2. b) w terminie 25-34 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 80% opłaty za egzamin.

Uniwersytet Gdański nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 25 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

Cena egzaminu (w terminie 6-7 lutego 2022 r.):

B1

702,51 zł
  • (150 euro)

B2

702,51 zł
  • (150 euro)

Wydanie certyfikatu: 93,67 zł (20 EUR)

Łączna opłata za egzamin i certyfikat: 796,18 zł (170 EUR)

kurs EUR = 4,6834 (średni kurs NBP z dnia 30.11.2021 r.)

Wpłaty za egzamin należy dokonać jednorazowo W DNIU REJESTRACJI (po otrzymaniu maila z potwierdzeniem rejestracji), w złotych polskich, na rzecz Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, numer konta: 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813 (dla wpłat z zagranicy: PL 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813, kod swift: WBKPPLPP), tytułem „imię, nazwisko, egzamin, poziom egzaminu” (przykład: „Jan Kowalski egzamin B1”).

Opłatę za certyfikat można uiścić w terminie późniejszym. Ze względów praktycznych prosimy jednak o przelanie OBU OPŁAT RAZEM, jednym przelewem w kwocie 796,18 zł (150+20 EUR). 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU PRZESYŁAMY NA MIESIĄC PRZED EGZAMINEM TYLKO DO OSÓB, KTÓRE UIŚCIŁY OPŁATĘ ZA EGZAMIN I CERTYFIKAT.

NIE REZERWUJEMY NOCLEGÓW DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO.