Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Akademickim Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2022 r. na poziomach B1 i C1. Rozpoczęcie rejestracji planowane jest na piątek 09.09.2022.

 

Egzaminy certyfikatowe w 2022 r. odbywają się w czterech terminach:

  • 06-07.02.2022 – poziom B1 i B2 

  • 26-27.03.2022 – poziom B1, C1

  • 25-26.06.2022 – poziom B1, B2 

  • 05-06.11.2022 – poziom B1, C1 (rozpoczęcie rejestracji planowane na piątek 09.09.2022)

Na każdy egzamin rejestracja prowadzona jest osobno i zaczyna się nie wcześniej niż 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

Rejestracja odbywa się za pomocą niniejszego formularza rejestracyjnego (link będzie aktywny od momentu rozpoczęcia rejestracji).

Etapy rejestracji:

0
Wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej (prosimy wypełnić go dokładnie). Na jeden adres mailowy możliwe jest wypełnienie tylko jednego formularza. Prosimy nie rejestrować się podwójnie.
0
Automatyczne potwierdzenie o treści: „Dziękujemy za rejestrację na egzamin”, które przyjdzie do Państwa drogą mailową (prosimy sprawdzić folder spam na poczcie).
0
Opłata za egzamin. Proszę zrobić przelew w dniu rejestracji i przesłać potwierdzenie przelewu na adres polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl.
0
Ostateczne zamknięcie listy uczestników oraz wysłanie zaproszeń na egzamin (przez email) wraz ze szczegółowymi informacjami – na ok. 1 miesiąc przed planowanym terminem egzaminu.

Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemicznym i obowiązującymi zarządzeniami rejestracja i egzamin mogą zostać odwołane w każdym momencie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie internetowej i Facebooku oraz korespondencję mailową (również folder spam).

Osoby mające specjalne potrzeby (niepełnosprawni, chorzy lub niesprawni czasowo, osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się) mogą je zgłaszać, załączając odpowiednią dokumentację, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. W sytuacjach losowych zaświadczenie o stanie zdrowia może być dostarczone w terminie późniejszym. Szczegółowe informacje: https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/.

 Kto może zdawać egzamin?
Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

 

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport, polski dowód osobisty lub karta pobytu.

 Miejsce egzaminu: 
Wydział Filologiczny, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 / ul. Wita Stwosza 51

 E-mail: 
polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w poniższych przypadkach:

  1. a) co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 100% opłaty za egzamin;
  2. b) w terminie 25-34 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 80% opłaty za egzamin.

Uniwersytet Gdański nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 25 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

Cena egzaminu (dla płatności realizowanych w lipcu 2022 r.):

B1, B2

702,09 zł
  • (150 euro)

C1

842,51 zł
  • (180 euro)

Wydanie certyfikatu: 93,61 zł (20 EUR)

Łączna opłata za egzamin i certyfikat:

B1, B2: 795,70 zł (150+20 EUR)

C1: 936,12 zł (150+20 EUR)

kurs EUR = 4,6806 (średni kurs NBP z dnia 30.06.2022 r.)

Wpłaty za egzamin należy dokonać jednorazowo W DNIU REJESTRACJI, w złotych polskich, na rzecz:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

numer konta: 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813

(dla wpłat z zagranicy: PL 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813, kod swift: WBKPPLPP)

Tytułem „imię, nazwisko, egzamin, poziom egzaminu” (przykład: „Jan Kowalski egzamin B1”).

Opłatę za certyfikat można uiścić w terminie późniejszym. Ze względów praktycznych prosimy jednak o przelanie OBU OPŁAT RAZEM.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU PRZESYŁAMY NA MIESIĄC PRZED EGZAMINEM TYLKO DO OSÓB, KTÓRE UIŚCIŁY OPŁATĘ ZA EGZAMIN.

NIE REZERWUJEMY NOCLEGÓW DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO.