Egzaminy certyfikatowe w 2023 r. odbywają się w czterech terminach:

  • 05-06.02.2023 (niedziela-poniedziałek) – poziom B1 i B2  – rejestracja zakończona

  • 15-16.04.2023 (sobota-niedziela) – poziom B1, C1 – rejestracja zakończona.

  • 24-25.06.2023 (sobota-niedziela) – poziom B1, B2 – rozpoczęcie rejestracji 24.04.2023 o 12:00

  • 18-19.11.2023 (sobota-niedziela) – poziom B1, C1

Na każdy egzamin rejestracja prowadzona jest osobno i zaczyna się nie wcześniej niż 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

Rejestracja odbywa się za pomocą niniejszego formularza rejestracyjnego (link jest aktywny tylko w czasie trwania rejestracji).

Rejestracja na egzamin 05-06.02.2023 rozpoczęła się 05.12.2022 i zakończyła 31.12.2022.

Rejestracja na egzamin 15-16.04.2023 rozpoczęła się 16.02.2023 i zakończyła 10.03.2023.

Rejestracja na egzamin 24-25.06.2023 rozpocznie się 24.04.2023 o 12:00. W ciągu pierwszych paru godzin strona może działać wolniej w związku z bardzo dużą liczbą odwiedzin.

Etapy rejestracji:

0
Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego powyżej (prosimy wypełnić go uważnie). Na jeden adres mailowy możliwe jest wypełnienie tylko jednego formularza. Prosimy nie rejestrować się podwójnie. Zakończenie wypełniania formularza jest równoznaczne z wpisem na listę uczestników – do zakończenia rejestracji wymagany jest już tylko przelew opłaty. Nie wysyłamy maili po wypełnieniu formularza.
0
Opłata za egzamin. Przelew należy wykonać w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego. Instrukcja do przelewu znajduje się poniżej. Nie trzeba przesyłać potwierdzeń przelewu.
0
Potwierdzenie rejestracji. W terminie do 7 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego wyślemy maila ze skrzynki polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl z potwierdzeniem uiszczenia opłaty i zakończenia rejestracji na egzamin bądź z informacją o niedokonaniu rejestracji – w przypadku osób, które nie uiściły opłaty. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.
0
Ostateczne zamknięcie listy uczestników oraz wysłanie zaproszeń na egzamin (drogą mailową) wraz ze szczegółowymi informacjami – na ok. 1 miesiąc przed planowanym terminem egzaminu.

Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemicznym i obowiązującymi zarządzeniami rejestracja i egzamin mogą zostać odwołane w każdym momencie. Prosimy śledzić komunikaty na stronie internetowej i Facebooku oraz korespondencję mailową (również folder spam).

Osoby mające specjalne potrzeby (niepełnosprawni, chorzy lub niesprawni czasowo, osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się) mogą je zgłaszać, załączając odpowiednią dokumentację, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. W sytuacjach losowych zaświadczenie o stanie zdrowia może być dostarczone w terminie późniejszym. Szczegółowe informacje: https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/.

 Kto może zdawać egzamin?
Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

 

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport, polski dowód osobisty lub karta pobytu.

 Miejsce egzaminu: 
Wydział Filologiczny, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 / ul. Wita Stwosza 51

Cena egzaminu (dla płatności realizowanych w marcu 2023 r.):

B1, B2

707,55 zł
  • (150 euro)

C1

849,06 zł
  • (180 euro)

Wydanie certyfikatu: 94,34 zł (20 EUR)

Łączna opłata za egzamin i certyfikat:

B1, B2: 801,89 zł (150+20 EUR)

C1: 943,40 (180+20 EUR)

kurs EUR = 4,7170 (średni kurs NBP z dnia 28.02.2023 r.)

Wpłaty za egzamin należy dokonać jednorazowo w dniu rejestracji, w złotych polskich, na rzecz:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

numer konta: 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813

(dla wpłat z zagranicy: PL 63 1090 1098 0000 0001 4783 3813, kod swift: WBKPPLPP)

Tytułem „imię, nazwisko, egzamin, poziom egzaminu” (przykład: „Jan Kowalski egzamin B1”).

Opłatę za certyfikat można uiścić w terminie późniejszym. Ze względów praktycznych prosimy jednak o przelanie obu opłat razem.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU PRZESYŁAMY NA MIESIĄC PRZED EGZAMINEM TYLKO DO OSÓB, KTÓRE UIŚCIŁY OPŁATĘ ZA EGZAMIN.

NIE REZERWUJEMY NOCLEGÓW DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO.