Czas trwania:

4 miesiące w trakcie roku akademickiego (październik–czerwiec). Kurs zostanie uruchomiony w dowolnym terminie, jeśli zbierze się min. czterech uczestników.

Terminy zajęć:

Raz w tygodniu po 2 godziny (w dni powszednie lub w weekendy)

Liczba godzin łącznie: 30 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 2
Cena: 700 zł (cena w roku akademickim 2022/2023)
Cena obejmuje: Zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, świadectwo ukończenia kursu (przy obecności na min. 70% lekcji)
Charakterystyka kursu:

Polski język medyczny

Język polski w biznesie

Język polski w turystyce

Klienci mogą wybrać kurs dotyczący jednej z trzech dziedzin: medycyny, biznesu, turystyki. Na kursach realizowane będą przede wszystkim treści z zakresu leksyki i frazeologii, ćwiczone będą też umiejętności czytania tekstów oraz tworzenia form wypowiedzi typowych dla danej grupy zawodowej. Istotnym elementem kursów jest także kształcenie w zakresie tzw. kompetencji miękkich, między innymi kulturowych i interpersonalnych, mających wpływ na sprawne komunikowane się w sytuacjach zawodowych.

Polski język medyczny

W programie kursu m.in.:

 • części ciała, systemy, organy wewnętrzne,
 • choroby i symptomy,
 • lekarstwa i środki medyczne,
 • osoby związane ze środowiskiem medycznym,
 • miejsca związane ze środowiskiem medycznym,
 • relacja lekarz – pacjent,
 • dokumenty,
 • sytuacje komunikacyjne,
 • rozwijanie umiejętność stosowania wiedzy językowej (gramatyki, słownictwa, ortografii) w działaniach komunikacyjnych.

Język polski w biznesie

W programie kursu m.in.:

 • podstawowe słownictwo specjalistyczne dotyczące danej dziedziny biznesu,
 • nauka prowadzenia rozmów biznesowych,
 • techniki negocjacyjne,
 • dokumenty,
 • elementy języka prawniczego,
 • zapoznanie z etykietą dyplomatyczną,
 • sytuacje komunikacyjne w miejscu pracy,
 • rozumienie i tworzenie tekstów pisanych,
 • korespondencja urzędowa,
 • rozwijanie umiejętność stosowania wiedzy językowej (gramatyki, słownictwa, ortografii) w działaniach komunikacyjnych.

Język polski w turystyce

W programie kursu m.in.:

 • podstawowe słownictwo specjalistyczne dotyczące danej dziedziny turystyki,
 • słownictwo z zakresu geografii turystycznej Polski i świata,
 • terminologia z zakresu infrastruktury turystycznej,
 • sytuacje komunikacyjne w miejscu pracy,
 • planowanie i realizacje usług turystycznych,
 • obsługa klientów korzystających z usług turystycznych,
 • dokumenty,
 • rozumienie i tworzenie tekstów pisanych,
 • korzystanie z polskojęzycznych źródeł informacji,
 • rozwijanie umiejętność stosowania wiedzy językowej (gramatyki, słownictwa, ortografii) w działaniach komunikacyjnych.
Uwagi:

 

Kurs stacjonarny lub online