Czas trwania: semestr zimowy lub letni roku akademickiego (październik – styczeń lub luty – czerwiec)
Terminy zajęć: raz w tygodniu po 2 godziny (w dni powszednie lub w weekendy)

zostają uruchomione, jeśli zbiorą się 4 osoby w dowolnym terminie

Liczba godzin łącznie: 30 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 2
Cena: 600 zł
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, wystawienie świadectwa ukończenia kursu
Charakterystyka kursu: Polski język medyczny

Język polski w biznesie

Język polski w turystyce

Klienci mogą wybrać kurs dotyczący jednej z trzech dziedzin: medycyny, biznesu, turystyki. Na kursach realizowane będą przede wszystkim treści z zakresu leksyki i frazeologii, ćwiczone będą też umiejętności czytania tekstów oraz tworzenia form wypowiedzi typowych dla danej grupy zawodowej. Istotnym elementem kursów jest także kształcenie w zakresie tzw. kompetencji miękkich, między innymi kulturowych i interpersonalnych, mających wpływ na sprawne komunikowane się w sytuacjach zawodowych.

Polski język medyczny

W programie kursu m.in.:

 • części ciała, systemy, organy wewnętrzne,
 • choroby i symptomy,
 • lekarstwa i środki medyczne,
 • osoby związane ze środowiskiem medycznym,
 • miejsca związane ze środowiskiem medycznym,
 • relacja lekarz – pacjent,
 • dokumenty,
 • sytuacje komunikacyjne,
 • rozwijanie umiejętność stosowania wiedzy językowej (gramatyki, słownictwa, ortografii) w działaniach komunikacyjnych.

Język polski w biznesie

W programie kursu m.in.:

 • podstawowe słownictwo specjalistyczne dotyczące danej dziedziny biznesu,
 • nauka prowadzenia rozmów biznesowych,
 • techniki negocjacyjne,
 • dokumenty,
 • elementy języka prawniczego,
 • zapoznanie z etykietą dyplomatyczną,
 • sytuacje komunikacyjne w miejscu pracy,
 • rozumienie i tworzenie tekstów pisanych,
 • korespondencja urzędowa,
 • rozwijanie umiejętność stosowania wiedzy językowej (gramatyki, słownictwa, ortografii) w działaniach komunikacyjnych.

Język polski w turystyce

W programie kursu m.in.:

 • podstawowe słownictwo specjalistyczne dotyczące danej dziedziny turystyki,
 • słownictwo z zakresu geografii turystycznej Polski i świata,
 • terminologia z zakresu infrastruktury turystycznej,
 • sytuacje komunikacyjne w miejscu pracy,
 • planowanie i realizacje usług turystycznych,
 • obsługa klientów korzystających z usług turystycznych,
 • dokumenty,
 • rozumienie i tworzenie tekstów pisanych,
 • korzystanie z polskojęzycznych źródeł informacji,
 • rozwijanie umiejętność stosowania wiedzy językowej (gramatyki, słownictwa, ortografii) w działaniach komunikacyjnych.
Uwagi:  

Kurs stacjonarny lub kurs online.