Językoznawca, pracownik Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UG. Autorka licznych publikacji z zakresu zjawisk współczesnego języka polskiego oraz z zakresu glottodydaktyki. Wieloletnia lektorka języka polskiego jako obcego z doświadczeniem nauczania studentów niesłowiańsko- i słowiańskojęzycznych, grup mono- i wielokulturowych. Egzaminator Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego i jej członek od 2020 roku.