Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, lektorka języka polskiego (studia podyplomowe), nauczycielka oraz korektorka. Egzaminatorka podczas egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego. Współpracuje z Nagrodą Literacką Gdynia oraz współprowadzi dyskusje czytelnicze klubu zaBOOKowani.