Adrianna Katarzyna Olkowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwent filologii romańskiej i studiów podyplomowych z zakresu Nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim, absolwent Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, lektor języka francuskiego i języka polskiego oraz tłumacz z języka francuskiego. Egzaminator podczas egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego oraz Olimpiady Języka Francuskiego. Współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku i kilkoma szkołami językowymi na terenie Trójmiasta. Współtworzy programy nauczania języka polskiego jako obcego dla startupu Spoko Polish. Zna 5 języków. Jej zainteresowania badawcze obejmują glottodydaktykę, perswazję i manipulację językową. W wolnych chwilach współpracuje z potomkiem rodu Poniatowskich – hrabią Guillaumem de Louvencourtem oraz zgłębia turecką kulturę. Dzieli życie pomiędzy dwa miasta: Gdańsk i Paryż.