Dagmara Maryn-Stachurska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Adiunkt w Zakładzie Języka Polskiego UG, absolwentka filologii polskiej i filologii włoskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego. Lektorka języka polskiego i języka włoskiego oraz egzaminatorka podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Stażystka w Instytucie Polskim w Rzymie. 

Zainteresowania badawcze: semantyka strukturalna, leksykologia, leksykografia, składnia języka polskiego i języka włoskiego, metodologia badań językoznawczych, lingwistyka tekstu, glottodydaktyka.