dr Michal Pruszak

 

 

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, filmoznawca, dydaktyk (nauczyciel dyplomowany), lektor języka polskiego jako obcego (studia podyplomowe). Filologiczne Studia Doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Gdańskim. Autor publikacji z zakresu filmu i literatury dziecięcej oraz przekładów intersemiotycznych tekstów kultury (literatura-teatr-film). Egzaminator podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Stale współpracuje z Fundacją Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.