Marta Maciejewska

Marta Maciejewska – filmoznawczyni, polonistka, anglistka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest lektorką języka polskiego jako obcego oraz egzaminatorką na państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Filmu i Mediów na Uniwersytecie Gdańskim oraz na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wykładowczyni projektu Pogotowie Maturzysty oraz ogólnopolskiego programu Akademia Polskiego Filmu. Animatorka kultury, przez wiele lat związana z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej oraz gdańskim Klubem Żak. Organizatorka wydarzeń kulturalnych oraz konferencji naukowych.