Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, językoznawczyni, absolwentka studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego, lektorka języka polskiego współpracująca z kilkoma szkołami językowymi na terenie Trójmiasta. Członkini komisji egzaminacyjnej podczas państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego dla cudzoziemców; plastyczka. Zainteresowania: słowotwórstwo języka polskiego, socjolekty, glottodydaktyka, tłumaczenia oraz grafika.