Akademickie Centrum Języka polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oferuje bezpłatne, 30-godzinne kursy online języka polskiego, przeznaczone dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelni zrzeszonych w SEA-EU (European University of the Seas). Kursy odbywają się na poziomie A1. Zapisy przyjmujemy do końca września. Więcej informacji na stronie https://sea-eu.org/virtual-language-courses-pl/.

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą analogicznych kursów języków: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, chorwackiego i maltańskiego (https://sea-eu.org/virtual-language-courses/).

 

The Center offers free, online courses of Polish Language, dedicated for students and staff members of University of Gdańsk and other universities associated within SEA-EU (European University of the Seas). The courses are on A1 level and last 30 hours. We register participants until the end of September. More information on https://sea-eu.org/virtual-language-courses-pl/.

Parallel courses of English, Spanish, French, German, Croatian, and Maltese are available in other SEA-EU universities (https://sea-eu.org/virtual-language-courses/).