O kulturze polskiej po angielsku w ramach programu SPINAKER

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru w programie SPINAKER. Wśród inicjatyw, które uzyskały środki finansowe, znalazła się propozycja Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców przygotowana we współpracy z Wydziałem Filologicznym i Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt „LOSt in Gdańsk”  zakłada zrealizowanie dwóch Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia, które będą koncentrowały się na kulturze polskiej z perspektywy lokalnej (gdańskiej). Kursy będą dotyczyły: filmu polskiego, literatury i sztuki polskiej, kultury kaszubskiej i kuchni regionalnej. Zespół zaplanował działania projektowe w oparciu o wyniki pilotażu przeprowadzonego na trzech uniwersytetach japońskich. Efekty badań ankietowych umożliwią zaplanowanie treści zajęć z uwzględnieniem specyfiki kulturowej studentów azjatyckich, do których przede wszystkim skierowane są działania projektowe.

Każdy z modułów będzie realizowany w sali zajęciowej oraz w przestrzeni miejskiej i instytucjach kultury. Planowane są liczne wycieczki dydaktyczne oraz warsztaty ze specjalistami. Prowadzący zajęcia przygotują materiały dydaktyczne, które zostaną udostępnione studentom w repozytorium, żeby mogli mieć do nich dostęp również po zakończeniu projektu. W ramach cyklu zajęć filmowych zaprezentowane zostaną polskie filmy z Gdańskiem w tle – filmy zrealizowane w Gdańsku, mówiące o Gdańsku lub będące dziełem gdańskich twórców. Filmy te są osadzone w Trójmieście, dotyczą historii i kultury Gdańska, lecz jednocześnie poruszają tematy uniwersalne, takie jak wielokulturowość, emigracja, kondycja współczesnego człowieka. Podobnie moduł literacko-artystyczny będzie koncentrował się na lokalnych tekstach kultury, ale funkcjonujących translokalnie. Wszystkie działania podejmowane podczas realizacji programu będą miały na celu podniesienie kompetencji międzykulturowej uczestników  projektu oraz wzmocnienie zainteresowania kulturą polską.

Mamy nadzieję, że narracje o wielokulturowym Gdańsku, promujące lokalność, otwartość i solidarność, przyczynią się do rozpowszechniania kultury polskiej i zwiększenia rozpoznawalności Uniwersytetu Gdańskiego w świecie.

Projekt będzie realizował zespół: dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG, dr Irena Chawrilska, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, dr Michał Pruszak, dr Martyna Wielewska-Baka, mgr Sonia Czaplewska.

Published On: 20/05/2022