Ogólnopolska Konferencja Naukowa

POLSZCZYZNA EDUKACYJNA. KONTEKST SZKOLNY I AKADEMICKI W UJĘCIU GLOTTODYDAKTYCZNYM

4-5 CZERWCA 2024 R.                                GDAŃSK / ON-LINE

Celem konferencji jest dyskusja naukowa nad zagadnieniem polszczyzny w edukacji szkolnej i akademickiej w kontekście uczniów/studentów migrujących i pobierających naukę w polskim systemie edukacyjnym. Chcemy także stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, lektorów, teoretyków, badaczy, decydentów, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją międzykulturową, kształceniem przyszłych nauczycieli przedmiotów.

Organizatorami konferencji są Instytut Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG.

Opłata za udział wynosi 400 zł (udział stacjonarny) lub 300 zł (udział on-line). Planowana jest publikacja monografii.

Rejestracja do 17 kwietnia (link poniżej).

Kontakt: polszczyznaedukacyjna@gmail.com.

SUGEROWANY OBSZAR ZAGADNIEŃ:

– kształcenie nauczycieli/lektorów języków specjalistycznych,

– polszczyzna komunikacyjna a realizacja przedmiotowa Podstawy programowej,

– dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia z doświadczeniem migracji,

– specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z doświadczeniem migracji,

– język edukacji szkolnej/język szkolnej edukacji,

– odmiany specjalistyczne na niższych poziomach języka polskiego,

– egzaminy zewnętrzne: egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, egzaminy zawodowe,

– CLIL,

– szkoły branżowe,

– lektoraty języka polskiego a polszczyzna akademicka,

– specyfika nauczania języka specjalistycznego,

– wykorzystanie nowych metod i technologii w nauczaniu języków specjalistycznych,

– propozycje metodyczne i nowatorskie rozwiązania w dydaktyce,

– opracowywanie programów nauczania języków specjalistycznych uwzględniających wymogi rynku pracy,

– język specjalistyczny poza murami szkoły/uczelni: biblioteka, muzeum, instytucje kultury,

– varia.

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Małgorzata Kita, prof. em.

dr hab. Anna Seretny, prof. UJ

dr hab. Zenon Lica, prof. UG

dr Irena Chawrilska UG

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Aneta Lica

dr Michał Pruszak

dr Jakub Solecki

mgr Joanna Samp-Szulc

Polszczyzna edukacyjna.CFP

Published On: 19/03/2024