W 2024 roku mija 20 lat od uruchomienia państwowego systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Z tej okazji Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej zorganizowały konferencję, której celem było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń.

W trakcie konferencji Uniwersytet Gdański został wyróżniony jako jeden z ośrodków rejestrujących największą liczbę osób podchodzących do egzaminu. Jednostką odpowiedzialną za organizację egzaminów na Uniwersytecie Gdańskim jest Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG. W swoim wystąpieniu dr Irena Chawrilska, dyrektor Centrum, zaprezentowała jego rozwój i osiągnięcia jako ośrodka egzaminacyjnego. 

Jesteśmy dumni z miejsca, jakie ACJPiKP zajmuje na certyfikacyjnej mapie Polski. Dziękujemy wszystkim spaniałym egzaminatorom, którzy stale z nami współpracują i sprawiają, że każda sesja egzaminacyjna jest przeprowadzana sprawnie i profesjonalnie. Specjalne podziękowania należą się  pracownikowi Centrum Piotrowi Grzonce, którego kompetencje, życzliwość i rzeczowość pozwalają opanować logistycznie to niełatwe od strony organizacyjnej przedsięwzięcie.

Udział w konferencji dał nam możliwość wymiany spostrzeżeń dotyczących certyfikacji, lecz był także okazją do spotkania ze starymi znajomymi i zawarcia nowych znajomości z osobami z glottodydaktycznego świata.

Published On: 08/04/2024