KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO B1, B2, C1 (STACJONARNIE I ONLINE)

Terminy kursu: 08.01–30.01.2022 r. (40×45 minut w weekendy = 5×45 minut dziennie w godz. 10:00-14:00)

Cena kursu: 800 zł

Termin składania zgłoszeń: do 31 grudnia 2021 r.

Liczba osób w grupie: maksymalnie 8

LETNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ (ONLINE)

Terminy kursu: 5–30 lipca 2021 r. (3×45 minut dziennie od poniedziałku do piątku)

Cena kursu: 1200 zł

Termin składania zgłoszeń: do 20 czerwca 2021 r.

Liczba osób w grupie: maksymalnie 8

SUMMER SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE (ONLINE)

Date: 5–30 July 2021 r. (3×45 min. daily from Monday to Friday)

Price: 1200 zł

Deadline of enrollement: 20 June 2021 r.

Number of students in the group: max 8 students

KURS JĘZYK POLSKI I KULTURA POLSKA – semestr letni 2021 – online

Termin kursu: marzec-czerwiec 2021

Zajęcia: zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut (godziny popołudniowe)

Cena kursu: 1500 zł

Liczba osób w grupie: maksymalnie 10.

Zapisy przez kontakt mailowy: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

POLISH LANGUAGE AND CULTURE – summer 2021 – ONLINE

 

Date: March – June 2021

Classes: two times a week, 90 minutes (afternoons)

Price: 1500 zł

Contact: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl (Centre of Culture and Polish Language for Foreigners UG).

Group: maximum 10 students.

KURSY SPECJALISTYCZNE

Polski język medyczny

Język polski w biznesie

Język polski w turystyce

Terminy kursu: zostają uruchomione, jeśli zbiorą się 4 osoby w dowolnym terminie (30×45 minut w dni powszednie lub w weekendy)

Cena kursu: 600 zł

Termin składania zgłoszeń: rekrutacja ciągła

Liczba osób w grupie: maksymalnie 8

KURSY KULTURY POLSKIEJ

Historia i kultura Polski (po polsku i po angielsku)

Sztuka polska (po polsku i po angielsku)

Literatura polska (po polsku i po angielsku)

Film polski (po polsku i po angielsku)

Terminy kursu: zostają uruchomione, jeśli zbiorą się 4 osoby w dowolnym terminie (30×45 minut w dni powszednie lub w weekendy)

Cena kursu: 600 zł

Termin składania zgłoszeń: rekrutacja ciągła

POLISH CULTURE COURSES

Polish history and culture

Polish art

Polish literature

Polish cinematography

Date: courses will start in any time when at least 4 students gather (30×45 min. on week days or at weekends)

Price: 600 zł

Deadline of enrollment: continous recutiment