Czas trwania: 4 miesiące w trakcie roku akademickiego (październik–czerwiec). Kurs zostanie uruchomiony w dowolnym terminie, jeśli zbierze się min. czterech uczestników
Terminy zajęć:

Raz w tygodniu po 2 godziny (w dni powszednie lub w weekendy)

Liczba godzin łącznie: 30 (godzina akademicka to 45 minut)
Liczba godzin w tygodniu: 2
Cena: 700 zł (cena w roku akademickim 2022/2023)
Cena obejmuje: Zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, świadectwo ukończenia kursu (przy obecności na min. 70% lekcji)
Charakterystyka kursu:

Historia i kultura Polski (po polsku i po angielsku)

Sztuka polska (po polsku i po angielsku)

Literatura polska (po polsku i po angielsku)

Film polski (po polsku i po angielsku)

Klienci mogą wybrać jeden z kursów dotyczących różnych aspektów polskiego życia kulturalnego: polskiej historii i kultury, sztuki, literatury lub filmu. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w danej dziedzinie. 

Kursanci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat najważniejszych zagadnień i wydarzeń dotyczących kultury i historii Polski, poznać osiągnięcia polskich twórców – zarówno te należące do kanonu, jak i te współczesne. Uczestnicy kursu zapoznają się z historią, kulturą i sztuką Gdańska i Pomorza. Tematem zajęć będą także relacje między kulturą polską a kulturą europejską i światową. Ważnym elementem zajęć będą ćwiczenia praktyczne (np. z przekładu lub transformacji tekstu, analizy i interpretacji dzieła). Kurs może być prowadzony w języku polskim i/lub języku angielskim. Zajęcia będą dostosowane do poziomu językowego kursantów.

Historia i kultura Polski

W programie kursu m.in.:

 • położenie geopolityczne Polski,
 • najważniejsze wydarzenia z historii Polski,
 • religijność Polaków,
 • życie codzienne Polaków,
 • polska wielokulturowość,
 • święta narodowe, religijne, obyczaje,
 • polski folklor,
 • kultura Gdańska i Pomorza,
 • najważniejsze zabytki kultury i dziedzictwa narodowego,
 • najwybitniejsi twórcy kultury polskiej (dawni i współcześni).

Sztuka polska

W programie kursu m.in.:

 • polski folklor (stroje, tańce, pieśni, obyczaje),
 • sztuka średniowieczna,
 • sztuka nowożytna,
 • sztuka nowoczesna,
 • najważniejsze osiągnięcia polskiej sztuki (malarstwo, rzeźba, sztuki wizualne),
 • najwybitniejsi polscy twórcy,
 • gdańscy artyści,
 • gdańskie zabytki,
 • gdańskie muzea i galerie sztuki,
 • interpretacja dzieła sztuki.

Literatura polska

W programie kursu m.in.:

 • zarys historii polskiej literatury,
 • kanon polskiej literatury,
 • gatunki paraliterackie – Polska Szkoła Reportażu,
 • interpretacja dzieła literackiego,
 • aktualizowanie utworów literatury polskiej,
 • sztuka przekładu utworu literackiego,
 • najwybitniejsi polscy twórcy,
 • gdańscy pisarze i pisarki,
 • współczesne życie literackie w Polsce,
 • polskie nagrody i festiwale literackie.

Film polski

W programie kursu m.in.:

 • początki polskiej kinematografii,
 • kanon filmu polskiego,
 • główne nurty w polskiej kinematografii,
 • polskie kino dokumentalne,
 • polski film animowany,
 • najwybitniejsi polscy twórcy filmowi,
 • gdańscy artyści filmowi,
 • Gdyńska Szkoła Filmowa i jej twórcy,
 • polskie nagrody i festiwale filmowe,
 • analiza i interpretacja utworu filmowego.
Uwagi: Kurs stacjonarny lub online