Językoznawca, pracownik Katedry Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UG, autorka publikacji na temat polszczyzny historycznej i współczesnej, polszczyzny regionalnej i kaszubszczyzny; lektor języka polskiego na zajęciach dla cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych.