Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła trzecią edycję programu Promocja Języka Polskiego. Dofinansowanie z NAWA na promocję języka polskiego i kultury polskiej za granicą otrzyma 16 projektów. Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazła się propozycja przygotowana przez zespół Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu „Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska” jest promocja języka polskiego i kultury polskiej, mająca służyć wzmocnieniu prestiżu języka polskiego i rozpowszechnieniu w świecie polskiej kultury – zwłaszcza współczesnej. Istotne jest także ukazanie Polski jako państwa wspierającego realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Planowane działania, które będą realizowane we współpracy z Trinity College na Uniwersytecie Dublińskim, polegają na przeprowadzeniu cyklu warsztatów (online i stacjonarnie), przygotowaniu czytania scenicznego polskiej literatury współczesnej, tutoringu rówieśniczym studentów Trinity College i UG, wydaniu publikacji i organizacji konferencji „Polska kultura dla zrównoważonego rozwoju”.

“Centrum Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Department of Russian & Slavonic Studies w Trinity College w Dublinie zaplanowało przeprowadzenie działań projektowych związanych z celami SDG. Natomiast Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Miejskim Teatrem Miniatura w Gdańsku przygotuje cykl warsztatów dotyczących polskiej literatury zawierającej elementy związane z SDG oraz czytanie performatywne tekstów literackich dla studentów i polonii w Dublinie oraz uczniów polskich liceów. Upowszechnianie myślenia o SDG w kontekście kulturowym ma służyć budowaniu prestiżu Polski i kultury polskiej poza granicami kraju. Istotną rolę w projekcie odegra twórczość polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Mamy nadzieję, że współpraca z TCD przyczyni się do popularyzacji w Irlandii kierunków studiów z językiem polskim” – mówi dr Irena Chawrilska, koordynator projektu.

Published On: 24/09/2021