Szkoła Letnia / Літня школа / Summer School
🇵🇱
Wakacyjny kurs języka polskiego w Trójmieście daje możliwość połączenia nauki z wypoczynkiem nad morzem, poznawaniem historii i kultury Gdańska i okolic.
Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach – od survival polish dla początkujących po kursy dla osób na poziomie zaawansowanym. Kształcimy umiejętności komunikacyjne, uczymy gramatyki, słownictwa, rozumienia tekstu pisanego oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Zajęcia odbywają się w budynku Uniwersytetu Gdańskiego, a także poza nim. Lektorami są doświadczeni nauczyciele, na co dzień uczący języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim.
Po przeprowadzonych testach końcowych słuchacze otrzymają zaświadczanie potwierdzające udział w kursie.W programie kursu:
– zajęcia z języka polskiego,
– wycieczki i spacery na terenie Gdańska i Trójmiasta,
– impreza integracyjna / na zakończenie kursu,
– poznawanie atrakcji Trójmiasta (zabytki, muzea, galerie sztuki, teatr, plaża),
– wykłady dotyczące historii i kultury polskiej prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego (w języku polskim lub angielskim),
– pokazy polskich filmów należących do klasyki, jak też współczesnych (wraz z omówieniem – w języku polskim lub angielskim).
Więcej informacji: https://polski.ug.edu.pl/kursy/letnia-szkola-jezyka-polskiego-i-kultury-polskiej/
🇺🇦
Літній курс польської мови у Tri-City дає можливість поєднати навчання з відпочинком на морі, пізнанням історії та культури Гданська та околиць.
Ми проводимо заняття на всіх рівнях – від курсів виживання для початківців до курсів для студентів просунутого рівня. Розвиваємо комунікативні навички, навчаємо граматиці, лексиці, розумінню написаного тексту та створенню письмових висловлювань. Заняття проходять у будівлі Гданського університету, а також поза ним. Викладачі – досвідчені викладачі, які щодня викладають польську мову як іноземну в Гданському університеті.
Після підсумкових тестів слухачі отримають сертифікат, що підтверджує участь у курсі.
– уроки польської мови,
– екскурсії та прогулянки Гданськом та Трімістом,
– інтеграційний захід / в кінці курсу,
– знайомство з визначними пам’ятками Tri-City (пам’ятники, музеї, художні галереї, театр, пляж),
– лекції з історії та культури Польщі, які проводять співробітники Гданського університету (польською або англійською мовами),
– покази польських фільмів, що належать до класики, а також сучасних (з оглядом – польською чи англійською).

Більше інформації: https://polski.ug.edu.pl/kursy/letnia-szkola-jezyka-polskiego-i-kultury-polskiej/

зареєструватися: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl

🇬🇧
The summer Polish language course in the Tri-City gives you the opportunity to combine learning with relaxation by the sea, learning about the history and culture of Gdańsk and the surrounding area.
We run classes at all levels – from survival Polish for beginners to courses for advanced students. We develop communication skills, we teach grammar, vocabulary, comprehension of the written text and creating written statements. Classes are held in the building of the University of Gdańsk, as well as outside. The teachers are experienced lecturers who teach Polish as a foreign language on a daily basis at the University of Gdańsk.
After the final tests, students will receive a certificate confirming participation in the course.
– Polish language classes,
– tours and walks in Gdańsk and the Tri-City,
– integration event / at the end of the course,
– getting to know the attractions of the Tri-City (monuments, museums, art galleries, theater, beach),
– lectures on Polish history and culture conducted by employees of the University of Gdańsk (in Polish or English),
– screenings of Polish films belonging to the classics, as well as contemporary (with an overview – in Polish or English).
More information: https://polski.ug.edu.pl/kursy/letnia-szkola-jezyka-polskiego-i-kultury-polskiej/
Published On: 06/06/2022