• Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła trzecią edycję Programu Promocja Języka Polskiego. Dofinansowanie z NAWA na promocję języka polskiego i kultury [...]

    Szczegóły
  • Akademickie Centrum Języka polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oferuje bezpłatne, 30-godzinne kursy online języka polskiego, przeznaczone dla studentów i [...]

    Szczegóły
  • (czas trwania projektu: 1 V 2021 – 31 XII 2023)   Projekt stawia sobie za cel przygotowanie narzędzi i materiału [...]

    Szczegóły